Slovenský Magyar English bordeaux dogs kennel slovakia
Nove, new, uj Nove, new, uj

Bordeauxská doga

Strážny a ochranársky pes brabecifálneho, molosovitého typu.
Štandard plemena: Bordeauxská doga (Dogue de Bordeaux)
F.C.I. Štandard č.: 116 / 20. 06. 1995 D
Krajina pôvodu: Francúzsko
Využitie: stráženie, ochrana.
Klasifikácia F.C.I.: skupina 2 Pinči a Fúzači, Molossy a Švajčiarske salašnícke psy, bez skúšky z výkonu.

Celkový vzhľad:
Je mimoriadne silne stavaný kolos, s veľmi svalnatou, ako celok harmonickou stavbou tela. Je skôr nízko stavaný. Vzdialenosť hrudnej kosti od zeme (voľný priestor pod hrudnou kosťou) je nanajvýš rovnaká, alebo menšia, ako bočná výška hrude, meraná za lakťami. Poskytuje vzhľadovo dojem, rešpekt budiaceho podsaditého, impozantného a hrdého atléta. Bývalý bojový pes, dnes nachádza využitie ako strážny pes, čo je úloha, ktorú plní s pozornosťou a veľkou odvahou, ale bez agresivity. Je veľmi závislý na svojom pánovi a voči deťom je veľmi milý.

Hlava:
Veľmi objemná hranatá, široká, pomerne krátka a pri pohľade spredu trojuholníkovitá.

Horná časť hlavy:
U psov zodpovedá obvod lebky, meraný v najširšom mieste, výške v kohútiku. U sučky môže byť obvod lebky trochu menší. Obvod a tvar lebky sú predovšetkým výsledkom vývoja slúch horných očnicových oblúkov, oblúka jarmových kostí a vzdialenosti medzi oboma kosťami dolnej čeľuste. Horná časť hlavy je v smere z jedného boku na druhý ľahko zaoblená. Stop je veľmi výrazný a tvorí s chrbtom nosa takmer pravý uhol (95° až 100°). Hlboká čelová vráska je stále menej hlboká smerom k zadnej časti hlavy. Čelo dominuje tvári. Je ale skôr široké, ako vysoké. Horná časť hlavy vykazuje na každej strane stredovej vrásky symetricky umiestnené záhyby. Tieto hlboké záhyby sú pohyblivé a závisia od toho, či niečo zaujalo psovu pozornosť, alebo nie.

Tvárová časť:
Papuľa mohutná, široká, tučná, pomerne krátka, horná línia z profilu ľahko konkávna z mierne naznačenými záhybmi. Jej šírka sa až po koniec papuľky prakticky nemení. Pri pohµade zhora má štvorcový tvar. Chrbát nosa tvorí s hornou časťou hlavy veľmi tupý uhol, otvorený smerom hore. Pri vodorovnom držaní hlavy sa nachádza tupý, tučný, široký koniec papule pred vertikálnou čiarou vedenou od ňucháča. Obvod papule je asi 2/3 obvodu hlavy. Jej dĺžka kolíše od 1/4 do 1/3 celej dĺžky hlavy (ňucháč až tyková kosť).

 

Nos:
Široký, široké nosné dierky, dobre pigmentovaný v súlade s maskou čierno, alebo hnedo, dozadu osadený nos je prípustný.

Sánka:
Veľmi mocné, široké, predkus. Spodná sánka má minimálne o 0,5 cm a najviac o 2 cm predhryz. Rezáky a špičáky nesmú byť pri zavretej papuly viditeľné.

Zuby:
Veľmi silné, silné špičáky, ktoré sú v dolnej čelusti široko od seba a sú zahnuté ľahko dozadu. Rezáky dobre usporiadané predovšetkým v dolnej sánke, kde majú tvoriť rovnú čiaru.

Pysky:
Horná pera - tučná, ľahko zvesená, dozadu stiahnutá. Pysky obklopujú ľahko zvesenú spodnú čeľusť.

Líca:
Veľmi zvýraznené s mimoriadne vyvinutými prežúvacími svalmi.

Hore

Oči:
Oválne posadené široko od seba. Vzdialenosť medzi oboma vnútornými očnými kútikmi zodpovedá približne dvojnásobnu dĺžky oka. Otvorený pohľad. Farba u psov s čiernou maskou oriešková, alebo tmavohnedá, u červených masiek sa toleruje menej tmavá farba oka, ale sa nevyžaduje.

Uši:
Relatívne malé, trochu tmavšie než srsť. V bode nasadenia je predný okraj trochu nadvihnutý, na lícach majú opät bez ochabnutosti priliehať. Spodná špička je trochu zaoblená a nemá veµa presahovať cez oko. Sú pomerne vysoko nasadené, vo výške línie zadnej časti hlavy, kde sa zdá, že ešte rozširujú šírku lebky.

Krk:
Veľmi silný, svalnatý, takmer valcový, enormná krčná partia s dostatkom voľnej kože. Jeho priemerný obvod zodpovedá takmer priemeru hlavy. Je od hlavy odsadený priečne prebiehajúcou ľahko zakryvenou drážkou. V profile je horná línia ľahko vydutá. Dobre výrazný lalok začína na rovnakej výške hrtana, prebieha v dvoch záhyboch až po predhrudie.

Hruď:
Mocná, široká, dole siahajúca až k lakťom. Predhrudie mocné. S hrudnou kosťou spojené rebrá sú zaoblené. Ostatné rebrá sú dobre zaoblené, do hĺbky siahajúce. Objem hrude má byť o 25 - 30 cm viac, než výška v kohútiku.

Hore

Plecia:
Mocné s plastickými svalmi, uložené stredne šikmo (asi 45° horizontálne). Uhol pleca (horná časť nohy) je trochu viac, ako 90°.

Horná línia:
Priama so širokým svalnatým chrbtom. Kohútik dobre vyznačený. Oblasť ladvín široká, pomerne krátka. Zadok až po nasadenie chvosta µahko klesajúci.

Chvost:
Pri koreni veľmi hrubý, jeho špička nepresahuje cez priehlavkový kĺb. Nosí sa zvesený, nízko nasadený. V kľude zvesený, keď je pes vzrušený, nadvihuje chvost o 90° - 120° od tejto vertikálnej polohy.

Spodná dolná línia:
Výkyvná, od hlbokej hrude smerom k bruchu sa dvíha a je napätá.

Hore

Predné laby:
Veľmi silné kosti so silným svalstvom. Lakte - ani príliš priliehajúce, ani príliš odstávajúce. Predlaktia - priame, alebo naklonené trocha zvonka dovnútra ku stredu tela, predovšetkým u psov s veµmi širokou hruďou. Stredná časť prednej nohy - mocná, ľahko naklonená, občas ľahko vytočená smerom von. Laby - silné, uzavreté, pazúre zaoblené a silné, dobre pigmentované, brušká prstov dobre vyvinuté a hebké.

Zadné končatiny:
Stehná silne vyvinuté, hrubé vystupujúce svalstvo, kolenný kĺb rovnobežný s vertikálnou, alebo ľahko vytočený navonok. Predkolenie relatívne krátke, svalnaté, hlboko siahajúce, zauhlenie priehlavkového kĺbu mierne otvorené. Pri pohľade zozadu sprostredkujú rovnobežne postavené nohy dvojicu sily, aj keď je zadná časť trocha slabšia než predná časť.

Srsť:
Jednofarebná mahagónovo hnedá, alebo žltá všetkých stupňov. Žiadúca je dobrá pigmentácia, drobné biele znaky na hrudi a prstoch sú prístupné, srsť je krátka, jemná a na omäk mäkká.

Hore

Maska:
Výraznej červenej alebo čiernej farby.

Hmotnosť:
Psi minimálne 50 kg, suky minimálne 45 kg.

Veľkosť:
Musí približne súhlasiť s objemom hlavy. Psi výška pleca 60 - 68 cm, suky 58 - 66 cm. Obvod hlavy sa meria pred ušami na najširšom mieste. Hlava je pri tom vo vodorovnej polohe. Lalok sa nemeria. Obvod hrude sa meria 1 cm za lakťami, kde je najväčší. Merania treba vykonať s dostatočne dlhým a ohybným pásom.

Poznámka:
Psi majú vykazovať dva normálne vyvinuté semenníky, ktoré sú umiestnené v miešku.

Chyby vylučujúce z chovu:
Rôznofarebné oči, masové fľaky na viečkach. Hore

<< Späť

Royal Canin

Novinky

Šteniatka (11.09.2016)

Dňa 06.09.2016 sa nám narodili šteniatka /5 sučiek a 4 psi/

Šteniatka (22.07.2013)

Dňa 11. júla 2013 sa nám narodili šteniatka

Šteniatka (19.09.2012)

Dňa 7. septembra 2012 sa nám narodili šteniatka 2 sučky

info v sekcii na predaj

Kontakt

CSIZMADIA ZOLTÁN

Mierová 57
946 03 Kolárovo

Tel:      +421-/0/-918 549 579

E-mail: bordeauxdog@bordeauxdog.sk

Slovensk Magyar English